New
1,080,000 

Hệ thống bôi trơn

Lọc nhớt giấy : 263202F100

250,000 

Hệ thống làm mát

Van hằng nhiệt : 2550035540

310,000 

Hệ thống bôi trơn

Lọc dầu giấy : 263202F100

210,000 

Hệ thống phân phối khí

Đế xupap : 2222627400

230,000 

Hệ thống làm mát

Két nước : 253103X500

Liên hệ