New
1,080,000 

Hệ thống bôi trơn

Lọc nhớt giấy : 263202F100

250,000 

Dây curoa và cụm tăng tổng, bi tì

Dây đai tổng : 2521203050

300,000 

Hệ thống cung cấp khí nạp xả

Bộ xử lí ống thải ống bô : 287101Y401

2,600,000 

Hệ thống nạp nhiên liệu

Lọc nhiên liệu : 31922A9000

450,000