Cảm biến tốc độ : 964200X000

Liên hệ

Mã sản phẩm  : 964200X000
Tên sản phẩm : Cảm biến tốc độ
Thương hiệu   : HYUNDAI
Xuất xứ           : Hàn Quốc