Cản trước (Có lỗ cảm biến khoảng cách) Elantra : 86510F2020

2,800,000 

Mã sản phẩm  : 86510F2020
Tên sản phẩm : Cản trước (Có lỗ cảm biến khoảng cách) Elantra 
Thương hiệu   : HYUNDAI
Xuất xứ           : Hàn Quốc